• info@tandzuiver.nl

Informatie

Pijnklachten en spoedgevallen

Wij houden dagelijks tijd vrij voor pijnklachten en spoedgevallen. Hoe eerder u belt, des te meer kans dat we u nog dezelfde dag kunnen helpen of behandelen. Mochten wij gesloten zijn, dan staat het telefoonnummer van de dienstdoende tandarts op ons antwoordapparaat.

Nota's

Onze nota’s worden verzorgd door Infomedics. Mocht u vragen hebben over een factuur, dan kunt u bellen naar: 036-2031900.

Medische gegevens

Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties en afwijkingen. Bij de balie kunt u de medische vragenlijst afhalen en inleveren.

Afspraken

Wij vragen u alstublieft: 
1. Op tijd op uw afspraak te verschijnen.
2. Op tijd uw afspraak af te zeggen. Minimaal 24 uur van te voren.
3. Wij zullen elke dag ons best doen om u op het afgesproken tijdstip te behandelen. Het kan helaas voorkomen dat een behandeling, ondanks onze individuele afspraakplanning, uitloopt of dat er een spoedklacht in de reguliere agenda is opgenomen, waardoor wij u niet op tijd kunnen behandelen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Mocht u te laat zijn of niet verschijnen op het afgesproken tijdstip van uw afspraak dan krijgt u een aantekening in uw dossier. U zult thuis een bericht ontvangen van de aantekening. Na twee aantekeningen, binnen 2 jaar, krijgt u onze zogenaamde 'gele kaart' en een oproep om op gesprek te komen.
Komt het hierna nogmaals voor dat u niet of niet op tijd op uw afspraak verschijnt, dan ontvangt u een 'rode kaart'. De rode kaart houdt in dat u alleen nog maar voor spoedgevallen en tegen contante betaling bij ons terecht kunt, totdat u een nieuwe tandarts heeft gevonden. 
Komt u na het gesprek gedurende 2 jaar wel weer op de afgesproken tijd op uw afspraken, dan vervalt de gele kaart en heeft u weer een schone lei.

Klachten

Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat u niet (geheel) tevreden bent over uw behandelaar bij TandZuiver. Wij zouden het op prijs stellen als u dit aan ons laat weten. Zo geeft u ons de mogelijkheid om te leren van uw klacht en kunnen wij onze zorg blijven verbeteren. Uiteraard zal uw tandarts uw onvrede met u bespreken en samen met u naar een oplossing zoeken.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de klachten- en geschillencommissie van het ANT. Deze klachtenregeling voldoet aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.

U kunt de volgende site bezoeken voor meer informatie over onze klachtenregeling:                                                                              https://www.ant-tandartsen.nl/patienten/klacht-over-uw-tandarts