Informatie

Naar de tandarts in Coronatijd:

 Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

 Wij zijn open voor reguliere patiëntenzorg. De afspraak die we met u hebben staan gaat vanuit onze kant door. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel en de belijning in de hal
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

 Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.

Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen.

In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Pijnklachten en spoedgevallen

Wij houden dagelijks tijd vrij voor pijnklachten en spoedgevallen. Hoe eerder u belt, des te meer kans dat we u nog dezelfde dag kunnen helpen of behandelen. Mochten wij gesloten zijn, dan staat het telefoonnummer van de dienstdoende tandarts op ons antwoordapparaat.

Nota's

Onze nota’s worden verzorgd door Infomedics. Mocht u vragen hebben over een factuur, dan kunt u bellen naar:036-2031900.

Medische gegevens

Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties en afwijkingen. Bij de balie kunt u de medische vragenlijst afhalen en inleveren.

Afspraken

Wij vragen u alstublieft: 
1. Op tijd op uw afspraak te verschijnen.
2. Op tijd uw afspraak af te zeggen. Minimaal 24 uur van te voren.
3. Wij zullen elke dag ons best doen om u op het afgesproken tijdstip te behandelen. Het kan helaas voorkomen dat een behandeling, ondanks onze individuele afspraakplanning, uitloopt of dat er een spoedklacht in de reguliere agenda is opgenomen, waardoor wij u niet op tijd kunnen behandelen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Mocht u te laat zijn of niet verschijnen op het afgesproken tijdstip van uw afspraak dan krijgt u een aantekening in uw dossier. U zult thuis een bericht ontvangen van de aantekening. Na twee aantekeningen, binnen 2 jaar, krijgt u onze zogenaamde 'gele kaart' en een oproep om op gesprek te komen.
Komt het hierna nogmaals voor dat u niet of niet op tijd op uw afspraak verschijnt, dan ontvangt u een 'rode kaart'. De rode kaart houdt in dat u alleen nog maar voor spoedgevallen en tegen contante betaling bij ons terecht kunt, totdat u een nieuwe tandarts heeft gevonden. 
Komt u na het gesprek gedurende 2 jaar wel weer op de afgesproken tijd op uw afspraken, dan vervalt de gele kaart en heeft u weer een schone lei.

Klachten

Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat u niet (geheel) tevreden bent over uw behandelaar bij TandZuiver. Wij zouden het op prijs stellen als u dit aan ons laat weten. Zo geeft u ons de mogelijkheid om te leren van uw klacht en kunnen wij onze zorg blijven verbeteren. Uiteraard zal uw tandarts uw onvrede met u bespreken en samen met u naar een oplossing zoeken.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de klachten- en geschillencommissie van het ANT. Deze klachtenregeling voldoet aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.

U kunt de volgende site bezoeken voor meer informatie over onze klachtenregeling:                                                                              https://www.ant-tandartsen.nl/patienten/klacht-over-uw-tandarts