Informatie

Naar de tandarts in Coronatijd:

 Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

 Wij zijn open voor reguliere patiëntenzorg. De afspraak die we met u hebben staan gaat vanuit onze kant door. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

  • Heeft u nu corona?
  • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
  • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
  • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
  • Bent u in thuisisolatie?

Nog wat extra aanwijzingen:

  • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
  • Volg de aanwijzingen van ons personeel en de belijning in de hal
  • Kom alleen naar uw afspraak, indien noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
  • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

 Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.

Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen.

In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

U kunt bij ons veilig terecht voor uw mondzorgbehandeling.

Pijnklachten en spoedgevallen

Wij houden, voor onze patiënten, dagelijks tijd vrij voor pijnklachten en spoedgevallen. Hoe eerder u belt, des te meer kans dat we u nog dezelfde dag kunnen helpen of behandelen. Mochten wij gesloten zijn, dan staat het telefoonnummer van de dienstdoende tandarts op ons antwoordapparaat.

Nota's

Onze nota’s worden verzorgd door Infomedics. Mocht u vragen hebben over een factuur, dan kunt u bellen naar:036-2031900.

Medische gegevens

Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties en afwijkingen. Bij de balie kunt u de medische vragenlijst afhalen en inleveren.

Afspraken

Wij vragen u alstublieft: 
1. Op tijd op uw afspraak te verschijnen.
2. Op tijd uw afspraak af te zeggen. Minimaal 24 uur van te voren.
3. Wij zullen elke dag ons best doen om u op het afgesproken tijdstip te behandelen. Het kan helaas voorkomen dat een behandeling, ondanks onze individuele afspraakplanning, uitloopt of dat er een spoedklacht in de reguliere agenda is opgenomen, waardoor wij u niet op tijd kunnen behandelen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Mocht u te laat zijn of niet verschijnen op het afgesproken tijdstip van uw afspraak dan krijgt u een aantekening in uw dossier. U zult thuis een bericht ontvangen van de aantekening. Na twee aantekeningen, binnen 2 jaar, krijgt u onze zogenaamde 'gele kaart' en een oproep om op gesprek te komen.
Komt het hierna nogmaals voor dat u niet of niet op tijd op uw afspraak verschijnt, dan ontvangt u een 'rode kaart'. De rode kaart houdt in dat u alleen nog maar voor spoedgevallen en tegen contante betaling bij ons terecht kunt, totdat u een nieuwe tandarts heeft gevonden. 
Komt u na het gesprek gedurende 2 jaar wel weer op de afgesproken tijd op uw afspraken, dan vervalt de gele kaart en heeft u weer een schone lei.

Tevreden? of juist niet?
Wij gaan graag met u in gesprek.
De  tevredenheid van onze patiënten staat bij ons hoog in het vaandel.  Wij horen graag of u tevreden of ontevreden bent over onze praktijk en de dienstverlening. U kunt een opmerking naar ons sturen via info@tandzuiver.nl. Indien gewenst, dan nemen wij contact met u op om uw opmerking te bespreken en zo nodig samen met u naar een oplossing te zoeken.

KNMT-klachtenservice
Komen we er samen echt niet uit, dan kunnen we gebruik maken van de klachtenservice van de KNMT. Meer informatie hierover vindt u op www.knmt.nl/patiënten

Vraag het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP)
Voor algemene informatie over de mondzorg kunt u terecht op www.allesoverhetgebit.nl. Via deze website kunt u ook uw vragen stellen aan het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Zij kunnen u advies geven, uw vragen beantwoorden en adviseren.

Onze tandartspraktijk in Heemstede

Tandartspraktijk Tandzuiver bevindt zich aan de Händellaan 2a in Heemstede. U bent van harte welkom voor een afspraak met de tandarts of de mondhygiënist. Bel daarvoor eerst met 023 536 1253 of vul het inschrijfformulier in.

TandZuiver
Händellaan 2a
2102 CW Heemstede