Onderhoud Schouwbroekerbrug, mogelijk vertraging

Let op! Verkeershinder door werkzaamheden aan de Schouwbroekerbrug. Deze werkzaamheden vinden plaats van 14 maart 2022 t/m 31 maart 2022. Uw reistijd naar de praktijk kan hierdoor langer zijn dan u gewend bent.