Blijf af van mijn tandarts

Op dit moment is een zorgwekkende trend in de mondzorgsector gaande: er worden te weinig tandartsen opgeleid. Door bezuinigingsmaatregelen van de overheid is het aantal opleidingsplaatsen voor tandartsen afgenomen. Tegelijkertijd gaat de komende jaren een grote groep tandartsen met pensioen.

Aangezien het zes jaar duurt om een tandarts op te leiden, moet er nu al actie ondernomen worden. Wij vragen uw aandacht voor de petitie ‘Blijf af van mijn tandarts’ om het tij te doen keren.

Wij maken ons zorgen over de toekomst van de mondzorg. Een derde van alle tandartsen gaat in de komende tien jaar met pensioen, terwijl het aantal afgestudeerde tandartsen afneemt. De overheid wil dit toekomstige tekort opvangen door buitenlandse tandartsen in te vliegen en de werkzaamheden van mondhygiënisten uit te breiden. Wij zien dit als een negatieve ontwikkeling: het gaat ten koste van de kwaliteit van de mondzorg en zorgt voor versnippering in de tandheelkunde. Daarom informeren wij u graag over de petitie ‘blijf af van mijn tandarts’.

Wij vinden het aanstellen van buitenlandse tandartsen of het uitbreiden van de werkzaamheden van mondhygiënisten slechte oplossingen voor het probleem. De inrichting van de mondzorg varieert sterk per land. In Nederland is er veel aandacht voor preventie, dit is in het buitenland vaak niet het geval. Buitenlandse tandartsen lopen daarnaast simpelweg tegen een aantal praktische obstakels aan, zoals taalbarrières en cultuurverschillen. Wat betreft de rol van de mondhygiënist bestaat er veel discussie over de vraag of deze beroepsgroep wel voldoende is opgeleid om taken over te nemen van de tandarts. Daarnaast kan het delen van taken vragen oproepen over de eindverantwoordelijkheid in een praktijk. Ten slotte ontstaat er langzaamaan ook een tekort aan mondhygiënisten.

De Associatie Nederlandse Tandartsen heeft samen met Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg een petitie opgesteld met het verzoek de bezuinigingsmaatregel op de tandartsopleiding in te trekken en de kwaliteit voor de consument voorop te stellen. Wij hebben de petitie inmiddels ondertekend, omdat we ons zorgen maken over de kwaliteit van de mondzorg in de toekomst. Het opleiden van nieuwe tandartsen kost tijd en daarom is het van belang dat we nu al handelen. Als u het ook oneens bent met deze ontwikkelingen, teken dan de petitie: https://petities.nl/petitions/blijf-af-van-mijn-tandarts?locale=nl. Zo kunt u ook in de toekomst goede kwaliteit mondzorg verwachten.